Domarfördelning

Publiceras ca 14 dagar innan utställningen.

Ps. behöver du avboka din katt från utställningen så skickar du ett mail till lena.boors@nerk.se