Kallelse NERKs årsmöte 2019

Årsmöteshandlingar (OBS! kräver lösenord)
Årsmöteshandlingar
 (lösenord krävs och finns i kallelsen som skickas med post). Skriv gärna ut handlingarna och ta med på årsmötet.

Kallelse
Kallelse skickas per post till medlemmarna (innehållande lösenord för åtkomst till årsmöteshandlingarna på hemsidan) samt publiceras i Kattögat nr 4.

Datum och tid: info kommer i januari-19

Plats: info kommer i januari-19

Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till klubbens sekreterare senast 1 november året innan aktuellt årsmöte. Kontaktuppgifter hittar du här.

Mat
Mer information kommer i januari-19.

Bra länkar:

Styrelsen

Valberedningen

Stadgar

Bli medlem