Kallelse NERKs årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar publiceras 14 dagar innan (OBS! kräver lösenord)
Årsmöteshandlingar
 (lösenord krävs och finns i kallelsen som skickats med post). Skriv gärna ut handlingarna och ta med på årsmötet.


Kallelse
Kallelse skickas per post till medlemmarna (innehållande lösenord för åtkomst till årsmöteshandlingarna på hemsidan) samt publiceras i Kattögat nr 4.

Datum och tid: 29 februari, kl 1700

Plats: Fabriksgatan 21-23, 702 23 Örebro.

Anmälan till middagen: senast 25/2 till agneta.ehrenholm@nerk.se (ange eventuella allergier).

Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till klubbens sekreterare senast 1 november året innan aktuellt årsmöte. Kontaktuppgifter hittar du här.

Årets NERK-katt
På årsmötet har vi utdelning av årets NERK-katt.

Bra länkar:
Styrelsen

Valberedningen

Stadgar

Bli medlem