Hjärtscanning med ultraljud (även PKD är möjligt)

  • Datum: ej bestämt
  • Du får bekräftelse inom en dag med utförlig information. Får du ingen bekräftelse har inte webbformuläret kommit fram.