Delresultat klubb

Utställningar som delresultat för Årets Klubb 2018 inom KLISA:

1. VÄK: 22,43 p (111 deltagande katter)

2. NERK: 21,5 p (225 deltagande katter)

3. MSK: 18,83 p (84 deltagande katter)

4. VRK: 15,49 p (63 deltagande katter)

5. DÄK: 11,4 p (70 deltagande katter)

6. GEK: 6,12 p (13 deltagande katter)

I ovanstående resultat ingår utställningarna från: NERK