Antalet anmälda katter

per den 171226

Vi har bjudit en ytterligare en domare, Charles Spijker, allrounddomare från Holland för att kunna bereda plats för de som redan anmält och betalat.

Lördagens utställning anmälts 734 (780 bedömningar) unika katterna som fördelas enligt nedan:

KATEGORI 1, 184 katter

EXO 14

PER 40

RAG 67

SBI 55

TUV 8

KATEGORI 2, 287 katter

MCO 77

NEM 8

NFO 136

SIB 64

TUA 2

KATEGORI 3, 127 katter

BEN 31

BLH 11

BML 6

BSH 42

BUR 14

KBL 2

KOR 5

OCI 15

SIN 1

KATEGORI 4, 106 katter

ABY 12

BAL 1

CRX 24

DRX 12

JBT 1

OLH 2

OSH 17

RUS 6

SIA 14

SOM 10

SPH 7

HUSKATTER 30 katter

HCL 5

HCS 25

Söndagens utställning anmälts 653 katterna (690 bedömningar) som fördelas enligt följande:

KATEGORI 1, 161 katter

EXO 8

PER 43

RAG 58

SBI 51

TUV 1

KATEGORI 2, 263 katter

MCO 74

NEM 8

NFO 116

SIB 64

TUA 1

KATEGORI 3, 109 katter

BEN 31

BLH 12

BML 3

BSH 29

BUR 8

KBL 3

KOR 5

OCI 17

SIN 1

KATEGORI 4, 91 katter

ABY 8

BAL 2

CRX 25

DRX 13

DSP 1

JBT 1

OLH 2

OSH 11

PEB 2

RUS 4

SIA 12

SOM 5

SPH 5

HUSKATTER 29 katter

HCL 8

HCS 21